Сайт вчителя Ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР Наталії Романівни

тема різноманіність рослин

усі уроки теми і відеотеми проектів у даній темі:

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини

 

відео:

1. водорості:

1) https://www.youtube.com/watch?v=9Ke2vTmPRVc

теоретичний матеріал:

1) http://ua.textreferat.com/referat-3294.html

2) http://uk.wikipedia.org/wiki/Водорості

3) http://uk.wikipedia.org/wiki/Бурі_водорості

4) http://shkolyar.in.ua/zagalna-harakterystyka-vodorostey7

5) http://osvita.ua/vnz/reports/biolog/23084/

6) http://pidruchniki.com/1620101549155/ekologiya/sistematika_roslin_nizhchi_roslini_vodorosti_algae

7) http://www.twirpx.com/file/365241/

8) http://5fan.info/otrqasbewqasmerpol.html

9) http://visualta.com/2013/11/04/sea-grass/

10) http://dovidka.biz.ua/struktura-tila-vodorostey/

11) http://ua.euronews.com/2014/01/14/plankton-the-air-we-breathe/

 

мохи:

У життєвому циклі мохів, як і інших рослин, є чергування двох фаз — спорофіта й гаметофіта. Проте домінує гаметофіт, тоді як у всіх інших вищих рослин домінує спорофіт. Саме тому мохи розглядають як самостійну бічну гілку в еволюції рослин.

Гаметофіт — це листкоподібний талом або рослину у вигляді пагона, який розчленований на стебло й листки. Коренів немає, їхню функцію виконують ризоїди — вирости поверхневих клітин тіла. Статеві органи (антеридії і архегонії) багатоклітинні. Спорофіт (спорогон) відіграє підпорядковану роль. Морфологічно він складається зі стопи, циліндричної ніжки, на верхівці якої розміщується куляста, еліптична або циліндрична коробочка. У ній утворюється спорангій зі спорами. Спорогон тісно пов'язаний із гаметофітом, оскільки отримує від нього воду і поживні речовини, тобто паразитує на гаметофіті. Мохоподібних немає великих, їхній розмір коливається від 5 до 15 см. Максимальний розмір тіла (гаметофіта і спорофіта) — 60 см.

Мохоподібні — могутні сорбенти. Вони здатні поглинати не лише значну кількість води, а й інші хімічні сполуки. Так, під час дослідження вмісту накопичених елементів у водних мохів, зібраних у різних частинах басейну річки, можна виявити місце залягання покладів корисних копалин.

Сорбентні властивості мохоподібних використовують у промисловості для очищення стічних вод на гірничодобувних підприємствах, у цьому разі в ролі фільтра. Очищену воду можна використовувати повторно і значно зменшуються втрати цінної сировини.

Мохоподібних, як рослин - біоіндикаторів, використовують у зв'язку з їхніми адсорбційними властивостями та надзвичайною чутливістю до забруднення. У дуже забруднених районах мохи відсутні, в менш забруднених з'являються лише стійкі толерантні види. Бріофіти здатні концентрувати у своєму тілі сполуки різних елементів, причому накопичують їх значно більше, ніж інші групи рослин. За допомогою спектрального аналізу можна швидко встановити ступінь забруднення атмосфери, а проводячи такі дослідження протягом 10 років, можна простежити за змінами в атмосфері не лише певного міста, а й регіону в цілому.

Сорбентні властивості моху дають змогу використовувати їх як теплоізоляційний, пакувальний матеріал. Використовують мохи і в медицині. Застосовують бріофіти із естетичною метою: для де­корування приміщень, створення мініатюрних садів, альпійських гірок.

Усе це — приклади позитивного використання бріофітів. Але мохи також негативно впливають на довкілля. Вони сприяють заболочуванню лісів, луків, що знижує господарську цінність останніх. Поселяючись на дахах, вони призводять до руйнування покрівлі. Деякі види мохів спричиняють у людини алергічні реакції.

Говорячи про значення мохів, не можна не згадати про торф. Утворюється він на болотах і є спресованими, не повністю розкладеними в умовах ускладненої аерації залишками болотних рослин. Усі рослини, які зростають на болотах, є торфоутворювальними. їхнє значення в утворенні торфу приблизно таке саме, що і в складі рослинності болота.

Використання торфу в народному господарстві дуже різноманітне. Перш за все, це паливо. Але торф — це не лише паливо. Це також добриво, особливо важливе для підзолистого ґрунту. Для добрива торф використовують у чистому вигляді, а також у компостах. Торф є також доброю підстилкою для усіх сільськогосподарських тварин (також птахів).

Торф є важливим джерелом, сировиною для отримання низки цінних речовин. З нього отримують етиловий та метиловий спирти, оцтову кислоту, нітрати, нафталін; торф входить до складу активованого вугілля, продукти його переробки — до складу різних маслин. Переробки торфу кислотами дозволяє отримати з нього речовини, які використовують як кормові для сільськогосподарських тварин. Крім того, торф використовують у медицині. З нього після спеціальної обробки готують лікувальні грязі.

 

 відео мохи:

1) http://vk.com/video28941657_168033583

2) http://uk.wikipedia.org/wiki/Мохи

3) https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B2&client=opera&hs=XBZ&channel=suggest&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=lwL2VOWuCsPoUobhgaAF&ved=0CAUQ_AU

 

. ПАПОРОТІ, ХВОЩІ, ПЛАУНИ:

 Хвощеподібні:

Це багаторічні рослини, характерною особливістю яких є розчленування тіла (підземної і надземної частини) на вузли і міжвузля. Мають добре розвинене підземне стебло — кореневище. Від кореневища відходять додаткові корені. Верхівки пагонів хвощів закінчу­ються спороносними колосками — стробілами. Стробіл складається з видозмінених листків — спорофілів, які мають форму шестикутного щитка з ніжкою в центрі, якою він прикріплений до осі стробіла і несе 5-10 мішкоподібних спорангіїв, у яких містяться спори.

Гаметофіти хвощів — це самостійні розчленовані зелені пластинки, на яких розвиваються статеві органи (антеридії та архегонії) зі статевими клітинами. Після злиття гамет за наявності води чоло­вічий гаметофіт гине, а на жіночому із зиготи утворюється зародок, який розвивається в дорослу рослину — спорофіт. Після дозрівання і розсіювання спор весняні спороносні пагони гинуть, а замість них розвиваються влітку на цьому самому кореневищі інші світло-зелені пагони — вегетативні, які виконують функцію фотосинтезу.

Відомо близько 20-30 сучасних виділ хвощів. Ці рослини ростуть на нашій планеті скрізь в областях з різними кліматичними умовами — від Антарктики до Африки. Але в Північній Америці та Євразії, в помірній та арктичній зонах відзначено найбільше видове різноманіття хвощеподібних.

Усі сучасні види хвощів є багаторічними трав'янистими рослинами зі щільними, просоченими кремнеземом стеблами, що досягають у середньому заввишки від 1 до 12 м. Найбільшим видом є хвощ гігантський, що зустрічається в лісах тропіків і субтропіків з підвищеною вологістю. Його довжина може досягати 10-12 м. Характерною особливістю всіх видів хвоща є наявність метамерії стебел, тобто правильного чергування вузлів і міжвузлів. Хвощі мають дрібні, лускоподібні листки, розташовані колотівками у вузлах. Бічні гілки також формуються у вузлах стебла. Фотосинтез відбувається в тка­нині зелених стебел і гілок, поверхня яких додатково збільшується за рахунок ребристості.

Хвощі широко застосовують у народній медицині, зокрема, препарати хвоща польового. Ці лікарські засоби ефективні у разі гі­пертонії, подагри, як ранозагоювальні засоби. Хвощову підгодівлю використовують для доповнення харчування корів і кіз, щоб підви­щити надої молока. Багато диких тварин вживають у їжу хвощі. Деякі види цих рослин, такі як хвощ болотний, отруйні для сільсько-господарських тварин.

Плауноподібні

Це одна з найдавніших груп рослин. Перші плауноподібні були трав'янистими рослинами. У кам'яновугільному періоді з'явилися деревоподібні види, але вони вимирали, і їхні залишки утворили поклади кам'яного вугілля. Більшість плауноподібних дотеперішнього часу вимерли. Збереглися лише деякі види плаунів і селагинелл.

Усі сучасні представники плауноподібних — багаторічні трав'янисті, зазвичай вічнозелені рослини. Деякі з них за зовнішнім виглядом нагадують зелені мохи. Листя плауноподібних порівняно дрібні, це типово для цієї групи рослин. Для плауноподібних характерне також дихотомічне (вильчатий) розгалуження. На верхівці стебел багатьох плауноподібних утворюються колоски (стробіли), у яких дозрівають спори.

Заросток плаунів може мати хлорофіл і рости, як і спорофіт, а може бути безхлорофільним. Так, у плауна звичайного гаметофіт багаторічний, на вигляд як маленька бульба (2-5 мм в поперечнику) з ризоїдами. Він безбарвний, позбавлений хлорофілу і самостійно харчуватися не може. Його розвиток починається тільки після проникнення в тіло гіф гриба (ендотрофної мікоризи).

Стебла і листя плаунів містять алкалоїди, які застосовують у медицині. Спори використовують як порошок для присипок, а також для обсипання пілюль.

Папоротеподібні

Це багаторічні рослини з коренями і великими перисторозсіченими листками, що мають назву вайї. Спочатку листки равликоподібно закручені і ростуть верхівкою, як пагони; розміри від 1 мм до З м завдовжки, об'єднує дві функції: спороношення і фотосинтезу.

Поширені по всій земній кулі, починаючи з пустель і закінчуючи болотами, багато видів — мешканці прісних водойм. Сучасні папороті переважно представлені трав'янистими рослинами. Деревоподібні папороті зустрічаються в тропічних лісах, утворюючи нерідко папоротеві джунглі. Це дерева близько 25 м заввишки з пучком величезних вічнозелених листків на верхівці, зовні нагадують пальму. Трав'янисті тропічні папороті часто оселяються на деревах. Це так звані епіфіти. Розміри папоротей від декількох мм до 25 м заввишки.

Сильно розвинуте чергування поколінь, причому спорофіт і гаметофіт абсолютно самостійні. Спорофіт домінує над гаметофітом, який мало диференційований і розвинутий слабо.

Сучасні папоротеподібні відіграють помітну роль в утворенні рослинних ландшафтів на Землі. Деякі види папоротей використовують як декоративні рослини (адіант, аспленій, нефролепис). З кореневищ щитника чоловічого добувають глистогінні препарати.

 

відео хвощі, плауни, папороті:

1) https://www.youtube.com/watch?v=dV9YNYAMv7w

2) http://uk.wikipedia.org/wiki/Хвощевидні

3) https://www.youtube.com/watch?v=5E8BfGOLM3g

4) https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96&client=opera&hs=0DR&channel=suggest&tbm=isch&prmd=ivns&source=lnms&sa=X&ei=kT3_VMvDEcbZavv7gugM&ved=0CAUQ_AU4Cg

5) http://uk.wikipedia.org/wiki/Плауноподібні

6) https://www.youtube.com/watch?v=XUjp86Le4-4

7) https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96&client=opera&hs=yul&channel=suggest&tbm=isch&prmd=ivns&source=lnms&sa=X&ei=-D3_VIyaNMTxaIyKgvgD&ved=0CAUQ_AU4Cg

8) http://uk.wikipedia.org/wiki/Папоротеподібні

9) https://www.youtube.com/watch?v=3JukrkFN-ig

10) https://www.youtube.com/watch?v=U8MUMGYPxuE

11) https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96&client=opera&hs=eGR&channel=suggest&tbm=isch&prmd=ivns&source=lnms&sa=X&ei=NT7_VPTkONPVatmXgQg&ved=0CAUQ_AU

 

Голонасінні:

1) https://www.youtube.com/watch?v=GKPAqk9OGqw

2) https://www.youtube.com/watch?v=RFQiH57ZVP0

3) https://www.youtube.com/watch?v=Ow_1d5pN1i8

покритонасінні :

 відео і тексти:

1)  http://uk.wikipedia.org/wiki/Покритонасінні

2) http://shkolyar.in.ua/pokrytonasinni7

3) http://ua-referat.com/Покритонасінні

4) https://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=hD4TVdCZNo3basblgfgB&ved=0CB4QsAQ&tbm=isch

5) https://www.youtube.com/watch?v=hcO7JqKOy4Q

6) https://www.youtube.com/watch?v=_jGxOwwpZ3g

7) https://www.youtube.com/watch?v=SUO-vETK6rQ

8)

 Обновлен 15 дек 2015. Создан 01 мар 2015