Сайт вчителя Ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР Наталії Романівни

урок 1 (інформатика)

теоретичний матеріал до уроку 1 

Урок 1

Тема. ІНФОРМАТИКА. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ  В  КОМП'ЮТЕРНОМУ КАБІНЕТІ. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ

Комп’ютер — це не іграшка, а серйозний інструмент.  Спочатку треба навчитися ним користуватися, щоб не завдати шкоди ні собі, ні комп’ютеру.

Про те,  як навчити комп’ютер працювати для вас, ми і будемо дізнаватись протягом вивчення цього предмета в школі.

Ми розпочинаємо з вами вивчення нового предмета в школі — інформатики.

— Що ж вивчає ця наука?

Для ефективного, правильного використання комп’ютера створена наука інформатика. Це досить молода наука, але вона набирає розвитку з великою швидкістю.

Ця наука не тільки про роботу з комп’ютером, вона вивчає роботу з будь-якою інформацією будь-якими засобами.

 

А чи знаєте ви, що ж таке інформація?

Техніка безпеки та правила поведінки в комп'ютерному кабінеті

♦  Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки з дозволу вчителя, не поспішаючи, не торкаючись обладнання.

♦  Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без дозволу вчителя.

♦  Перш ніж розпочати роботу, розмістіть зошит, ручку, підручник так, щоб вони не лежали на клавіатурі чи моніторі, а також не заважали працювати на комп’ютері.

♦  Під час роботи будьте дуже уважні.

♦  Сидіть  прямо,  на  відстані  від  екрана  щонайменше  50— 60 см. Лінія зору має бути спрямована до центра екрана.

♦  Працюйте  на клавіатурі  чистими  сухими  руками,  не  натискаючи на клавіші без потреби чи навмання.

♦  Під час роботи не торкайтеся екрана й тильної сторони монітора.

♦  Не піднімайтеся зі своїх місць,  коли до кабінету входить відвідувач.

♦  Робоче місце має бути чистим.

♦  Не  торкайтеся  з’єднувальних  проводів  та  проводів  живлення.

♦  Ніколи  не  намагайтесь  самостійно  усунути  несправності комп’ютера. У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури,  незвичних  звуків негайно повідомте про це вчителя.

Запам’ятайте!  Якщо не дотримувати правил техніки безпеки та поведінки, робота за комп’ютером може завдати шкоди вашому здоров’ю.

♦  Працюйте  за  комп’ютером  не  більше  ніж  15  хвилин  поспіль. Робіть перерви для відпочинку.

♦  У разі появи різання в очах, різкого погіршення зору, болю в пальцях та кистях рук, посилення серцебиття сповістіть учителя про свій стан і за потреби зверніться до лікаря.

♦  Після  закінчення  роботи  закрийте  всі  активні  програми та коректно вимкніть комп’ютер. Приберіть робоче місце.

Людина щодня дізнається про те,  чого не знала раніше, — отримує нову інформацію.  Інформація— це відомості про навколишній  світ.  Інформація  —  це знання,  які ви  здобуваєте на уроках і на заняттях у гуртках, відомості, які ви дістаєте з книжок, журналів, телепередач, у спілкуванні, зі спостережень навколишнього середовища та з інших джерел.

У повсякденному житті кожен з нас намагається обробити, зберегти, використати та передати здобуту інформацію.

З давніх часів люди намагалися полегшити свою працю.  Вони винайшли  багато машин,  механізмів і пристроїв,  що підсилюють фізичні можливості людини.  У XX  ст.  були  створені комп’ютери, що стало найвидатнішим досягненням людства. Вони полегшують розумову діяльність  людини,  підсилюють її  інтелектуальні  спроможності, допомагають опанувати величезний обсяг інформації.

Ми  живемо в  інформаційному суспільстві  і щоденно  отримуємо  великий  обсяг  інформації.  Вивченням  різноманітних  способів збирання,  передавання,  зберігання,  обробки  та  використання  інформації займається наука інформатика.  Зберігати,  обробляти  та поширювати інформацію людині допомагає комп’ютер.

Інформація  передається  за  допомогою  повідомлень.  Повідомлення бувають усними, письмовими, у вигляді рисунків, жестами, спеціальними знаками чи організованими якимось іншим чином.

Прикладами повідомлень є розповідь учителя, лист, покази термометра тощо.

За допомогою повідомлень відбувається обмін інформацією між людьми, між людьми і пристроями, між пристроями; обмін сигналами в рослинному і тваринному світі тощо.

►► Дані— це зрозуміла інформація, яку можна передавати й обробляти.

Властивості інформації

Корисність . Корисність інформації оцінюється за тими задачами, які можна розв’язати з її використанням. Відомості, корисні для однієї людини, виявляються непотрібними для іншої, якщо вона не може їх використати.

Актуальність. Інформація  актуальна  (своєчасна),  якщо  вона важлива в певний момент часу. Наприклад, програма телепередач актуальна тільки на визначений день.

Достовірність. Інформація вважається достовірною, якщо вона не суперечить реальній дійсності, правильно її пояснює і підтверджується нею. Наприклад, трамвай їздить по рейках.

Об’єктивність. Інформація може бути об’єктивною або суб’єктивною (залежати чи не залежати від судження окремої людини). Наприклад,  повідомлення  «вода  холодна»  є  суб’єктивним,  водночас повідомлення «температура води +10° С» дає об’єктивну інформацію.

Повнота. Інформація повна, якщо її достатньо для правильних висновків і прийняття правильних рішень. Якщо людині на основі якої-небудь інформації доводиться  щось вирішувати,  то  вона спочатку оцінює, чи досить цієї інформації для ухвалення правильного

рішення.

Зрозумілість. Інформація зрозуміла, якщо під час її сприймання  немає  потреби  в  додаткових  повідомленнях  (не  виникає  запитань). Наприклад, складні математичні формули незрозумілі учням початкових класів.

Поняття шуму

Якщо  повідомлення  не несе  корисної інформації,  то  воно  несе шум.  Інформація може перетворюватися на шум,  і навпаки,  шум може перетворюватись на інформацію (залежно від ситуації).

Способи подання повідомлень

Ви вже знаєте, що інформація передається за допомогою повідомлень.

Повідомлення можуть передаватись від людини до людини, від людини до пристрою та навпаки, а також між пристроями.

Між  людьми  повідомлення  звичайно  передаються  в  усній  чи письмовій формі, а між пристроями — за допомогою сигналів.

За формою подання можна виділити такі види інформації:

1)  текстова— інформація, яка відображається у вигляді текстів;

2) графічна— картини, рисунки, графіки, діаграми, схеми, фотографії тощо;

3) звукова інформація— усне мовлення, музичні композиції,  мелодії, шумові ефекти;

4) умовні жести та сигнали— міміка, сигнали регулювальника на перехресті тощо;

5) комбінована або мультимедійна— інформація, що утворюється  як  комбінація  об’єктів  попередніх  видів.  Прикладом  такої інформації може бути фільм.

Інформація  сприймається  людиною  через  органи  чуття.  Ми отримуємо інформацію за допомогою зору, слуху,  нюху, дотику та смаку.

Зір, слух, нюх, дотик, смак — це спосіб сприйняття інформації.

—  Які ви можете назвати органи чуття в людини? (Очі, вуха, ніс,шкіра, язик)

Приклади сприймання видів інформації:

■  перегляд фільму — задіюються зір і слух;

■  обід — нюх і смак;

■  укол голкою — дотик.

 [1]

 Обновлен 17 дек 2015. Создан 12 авг 2014