Сайт вчителя Ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР Наталії Романівни

 

урок № 3
Тема. Основні властивості живого

 

Що ви вивчали в курсі природознавства?

Чи знайомилися ви із властивостями живих організмів?

Які живі організми вам відомі?

Де живуть живі організми?

В яких умовах живі організми не можуть існувати?

Навіщо треба вивчати живі організми?

 

Планету Земля оточують кілька оболонок, серед яких виділяють атмосферу, гідросферу, літосферу й біосферу. Біосфера є об’єктом дослідження таких наук, як біологія та екологія.

Біологія — система наук про життя в усіх його проявах на всіх рівнях організації — від молекулярного до біосферного. Вона дозволяє встановлює особливості будови різних організмів та особливості їх функціонування у різних умовах, надає знання для ефективнішого використання домашніх тварин і культурних рослин та організмів із дикої природи.

 За якими ознаками можна відрізнити живі об’єкти від неживих?

Основні властивості живого

Властивість живого

Характеристика властивості

Певний хімічний

склад

Для всіх живих систем характерне певне

співвідношення за вмістом різних хімічних елементів, яке відрізняється від співвідношення за вмістом хімічних елементів у неживих системах, а також наявність певних груп речовин, які називають органічними речовинами

Багаторівневість

організаці

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні певні ознаки й особливості

Наявність обміну

речовин

Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну призводить до припинення життєдіяльності живої системи

Здатність до само-регуляції

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції своїх внутрішніх процесів та процесів взаємодії з навколишнім середовищем. Відсутність або порушення саморегуляції призводить до припинення процесів обміну

Подразливість

Це здатність адекватно реагувати на зовнішні або внутрішні впливи. Подразливість живої системи є основою її ефективної саморегуляції, бо без

одержання адекватної інформації щодо впливів будь-яка регуляція неможлива

Здатність до роз-множення

Будь-яка жива система здатна до самовідтворення. Неможливість розмноження призводить до вимирання певної живої системи

Здатність до роз-витку

Усі живі системи протягом індивідуального існування поступово видозмінюються (процес онтогенезу). Крім того, вони змінюються і в процесі еволюції

 

 

 

Навіщо треба вивчати живі організми?

Які властивості характерні для живих організмів?

Чи можуть окремі властивості живих об’єктів бути притаманними неживим об’єктам?

Чи можуть всі властивості живих об’єктів бути притаманними неживим об’єктам?

 

 Создан 16 сен 2014