Сайт вчителя Ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР Наталії Романівни

урок 15

евглена ...Навколо нас - в повітрі, воді, ґрунту - живе, живиться, розмножується величезна кількість рослин і тварин. Вони настільки малі, що невидимі неозброєним оком, але в одній калюжі їх може бути більший, ніж людей на нашій планеті.

 

Традиційно найпростіших розділяють по їх схожості з багатоклітинними організмами. Тих найпростіших, що здатні до фотосинтезу, відносять до одноклітинних рослин, тих же, що живиться гетеротрофно, відносять до тварин. Мешкають найпростіші організми зазвичай у вологому середовищі - водоймах, ґрунті. Паразитичні найпростіші використовують як місце існування багатоклітинні живі організми, у тому числі і людину.

Евглена зелена – це тварина чи рослина?

Антоні ван Левенгук (нід. Antoni van Leeuwenhoek, 24 жовтня 1632, — † 30 серпня 1723) — голландський натураліст, який значно вдосконалив мікроскоп, основоположник наукової мікроскопії, член Лондонського королівського товариства (з 1680 року), вперше в історії за допомогою свого мікроскопу спостерігав мікроскопічну будову різних форм живих організмів, відкрив одноклітинні організми та прокаріоти.

До одноклітинних або простих відносяться тварини, тіло яких складається з однієї клітини, але ця клітина - цілісний організм, що веде самостійне існування і якому властиві усі прояви життя

Назвіть які ви знаєте ознаки живого? :( обмін речовин, ріст, розмноження і т. д.)

Переважна більшість найпростіших мікроскопічно малі - зазвичай 50-150 мкм (дорівнює 1*10-6 метра = 0,000006 метра), хоча відомі і "карлики" (2-4 мкм) - піроплазма, і "гіганти" (до 1 см) - пороспора гігантові.

 

 

Вважається що одноклітинними були перші живі організми Землі..

Важлива біологічна особливість багатьох найпростіших - інцистування - здатність при попаданні в несприятливі умови утворювати цисту, що забезпечує не лише переживання несприятливих умов, але і сприяє широкому розселенню.

Амеба протей. Широко поширена в забруднених прісноводих водоймах амеба протей названа на честь героя грецької міфології морського бога Протея, який мав здатність міняти свій вигляд, приймаючи образи всіляких істот і предметів. Амеби були одними із перших організмів на Землі. Більшість амеб одноядерні, але зустрічаються і багатоядерні організми.

Амеба протей не має постійної форми тіла, вона безперервно утворює вирости, в які перетікає її цитоплазма. Амеба - одне з найпростіше влаштованих тварин, мешкає в мулі на дні прісних водойм (канав, ставків).

Амеби не мають органів чуття і скелетних утворень. Деякі амеби живуть у піску, прісній або морській воді, навіть і у організмах інших тварин, не виключаючи людей. В людському тілі можна знайти 6 видів безпечних для здоров'я людини амеб, викликаючи досить важкі захворювання.

 

Амеба не має постійної форми тіла. Ззовні тіло амеби вкрите тонкою цитоплазматичною мембраною, під нею знаходиться шар досить щільної ектоплазми, далі знаходиться зерниста напіврідка ендоплазма, яка складає основну масу тіла амеби. Під час формування псевдоподії спочатку утворюється невеликий виступ ектоплазми, він збільшується і в нього входить (вливається) часина рідкої ендоплазми. Псевдоподії зазвичай не утворюють розгалужень, їх форма може варіювати в залежності від умов середовища та від виду амеби.

В цитоплазмі амеби знаходиться дві вакуолі — травна, за допомогою якої здійснюється процес травлення та скоротлива вакуоля. Скоротлива вакуоля має вигляд пухирця з водянистою рідиною. Основна функція скоротливої вакуолі — осморегуляція в тілі амеби. Концентрація різних розчинених речовин в тілі амеби вище, ніж в прісній воді, таким чином створюється різниця осмотичного тиску всередині клітини і ззовні. Рідина, поглинена ззовні накопичується в скоротливій вакуолі, вона росте до певного об'єму, потім руйнується, і вміст вакуолі вивільняється в зовнішнє середовище. У морських та паразитичних форм інфузорій скоротливі вакуолі відсутні або скорочуються дуже рідко. Амеба не має постійної форми тіла, бо в неї відсутня пилікула. Ззовні тіло амеби вкрите тонкою цитоплазматичною мембраною, під нею знаходиться шар досить щільної ектоплазми, далі знаходиться зерниста напіврідка ендоплазма, яка складає основну масу тіла амеби. Під час формування псевдоподії спочатку утворюється невеликий виступ ектоплазми, він збільшується і в нього входить (вливається) часина рідкої ендоплазми. Псевдоподії зазвичай не утворюють розгалужень, їх форма може варіювати в залежності від умов середовища та від виду амеби.

В цитоплазмі амеби знаходиться дві вакуолі — травна, за допомогою якої здійснюється процес травлення та скоротлива вакуоля. Скоротлива вакуоля має вигляд пухирця з водянистою рідиною. Основна функція скоротливої вакуолі — осморегуляція в тілі амеби. Концентрація різних розчинених речовин в тілі амеби вище, ніж в прісній воді, таким чином створюється різниця осмотичного тиску всередині клітини і ззовні. Рідина, поглинена ззовні накопичується в скоротливій вакуолі, вона росте до певного об'єму, потім руйнується, і вміст вакуолі вивільняється в зовнішнє середовище.

При зіткненні амеби з їжею псевдоподії «обтікають» здобич зі всіх сторін і, таким чином, харчова часточка, разом з невеликою кількістю рідини опиняється всередині цитоплазми амеби (процес фагоцитозу), утворюю травні вакуолі, куди з ендоплазми проникають травні ферменти, і проходить процес внутрішньоклітинного травлення. Неперетравлені рештки видаляються з клітини шляхом екзоцитозу, і травна вакуоля зникає.

Розмножуються амеби вегетативно — подвійним поділом. Цей процес починається з поділу ядра. Менш ніж за годину з одного організму утворюється два однакових дочірніх організми. Після поділу амеба починає активно рухатись.

Евглена зелена - найбільш поширений представник класу джгутикових. Друзі, подивіться на цей організм на малюнку. Між ботаніками і зоологами здавна ведеться суперечка відносно приналежності евглени зеленої до рослин або тварин. Ботаніки ґрунтуються на тому, що евглена зелена має хлорофіл і здатна до самостійного синтезу органічних речовин на світлу. Зоологи керуються тим, що евглена зелена в темряві живиться гетеротрофний, не має целюлозної оболонки, активно пересувається і схожа по будові з іншими джгутиковими. Різні способи живлення свідчать про єдність рослинного і тваринного світу і виявляють приклад своєрідної спеціалізації, що виникла в ході еволюції найпростіших.

Тіло евглени зеленої являє собою довгасту клітину зеленого кольору і покрите оболонкою, яка називається пелікулою. Задній кінець тіла - загострений, передній - закруглений і має довгий, тонкий джгутик, який слугує їй для пересування. Евглена робить до 40 обертів на секунду джгутиком, завдяки чому заднім кінцем тіла швидко пересувається у воді. Другий джгутик (короткий) не виходить поза пелікулу. Живе в основному у застояній воді, де багато гниючих органічних решток. Має невеликі розміри — до 200 мкм (0,2 міліметра).

Тіло має сталу форму, тому що оболонка тіла щільна. В клітині містяться такі органели:

велике ядро';

близько двадцяти хлоропластів;

включення поживних речовин, які слугують запасом на той час, коли бракуватиме їжі

вічко — специфічний світлочутливий орган червонуватого кольору. Це не означає, що евглена бачить цим вічком світло, вона його відчуває цим органом;

скоротлива вакуоля — знаходиться біля вічка, завдяки ній евглена позбувається зайвої води і шкідливих речовин, що накопичилися в ній. Назву «скоротлива» отримала за те, що скорочується під час виводу непотрібних речовин та води за межі тіла.

 

Біля джгутика знаходиться світлочутливе вічко (стигма), завдяки якому евглена реагує на світло (фототаксис). У клітині евглени є хроматофори, що містять хлорофіл, завдяки яким евглена може проводить процес фотосинтезу в умовах освітлення.

На яскравому світлі евглена, подібно до рослин, використовує енергію сонячних променів і внаслідок фотосинтезу в її хлоропластах утворюються необхідні для життя поживні речовини. Тому вона завжди шукає освітлені місця.

Також евглена може харчуватися, використовуючи осмос або заглибину тіла (гетеротроф). Це стосується екземплярів, які живуть в темряві і втратили хлорофіл, або позбавлених хроматофор. За регуляцію осмотичного тиску в клітині та продуктів перетворення речовин відповідають скоротливі вакуолі. Евглена дихає, поглинаючи кисень усією поверхнею тіла. Маленька евглена боїться несприятливих умов існування, проте певним чином уміє захищатися. Наприклад, при висиханні водойми або зниженні температури води вона припиняє живлення й пересування, її тіло округлюється і вкривається щільною захисною оболонкою, джгутик відпадає. Так відбувається перехід евглени у стан спокою, що називається цистою. У цьому стані вона здатна тривалий час перечікувати несприятливі життєві умови. Евглена розмножується безстатево, поздовжнім поділом, який (після поділу ядра) від головного тільця та джгутика. Спочатку утворюються два ядра, потім формуються два джгутики, дві скоротливі вакуолі і два вічка. Далі вздовж усього тіла з'являється поздовжня борозна , яка поступово ділить клітину навпіл. Евглена поширена у водоймах. У несприятливих умовах евглені відпадає джгутик і вона впадає в стан цисти. Є кормом для мальків коропових риб. Беруть участь у процесах біологічного очищення водойм. У лабораторіях їх культивують для цитологічних та біохімічних досліджень.

 

Інфузорії – одні з найбільш високоорганізованих найпростіших. Уперше інфузорії виявили у воді, настояній на різних травах ("інфузум" означає "налаштування"). Типовим представником типу інфузорій (війкових) є Інфузорія туфелька.

Тіло завдовжки 0,18-0,31 мм вкрите великою кількістю (10-15 тис.) війок. Зовнішній шар цитоплазми ущільнений, завдяки чому тварина зберігає сталу форму тіла. Між війками розташовані органоїди захисту (— трихоцисти).

Від переднього кінця до середини тіла туфельки проходить жолобок з трохи довшими війками. На задньому кінці жолобка є ротовий отвір, що веде в коротку трубчасту глотку. Війки жолобка безперервно рухаються, створюючи течію води. Вода підхоплює і приносить до рота основну їжу туфельки — бактерії, які через глотку потрапляють усередину тіла інфузорії.

У цитоплазмі навколо них утворюється травна вакуоля, до якої виділяється травний сік. Цитоплазма в туфельки, як і в амеби, перебуває в постійному русі. Травна вакуоля відривається від глотки й підхоплюється течією цитоплазми. Перетравлюється їжа і засвоюються поживні речовини в інфузорії так само, як і в амеби.

 Рух цитоплазми у тілі інфузорії-туфельки.

Тварина має дві скоротливі вакуолі в передній та задній частинах тіла. Кожна складається з резервуара та сітки радіальних каналів, по яких вода та продукти життєдіяльності потрапляють до вакуолі. Резервуар відкривається назовні порошицею. Вакуолі скорочуються почергово кожні 20-25 с.

Інфузорія-туфелька має два різних за будовою та функціями ядра. Мале ядро відіграє основну роль у розмноженні, а велике впливає на процеси руху, живлення, виділення. Якщо помістити на скло краплю чистої води і краплю води з інфузоріями і з'єднати їх тонким водяним каналом, а потім у краплю з інфузоріями покласти маленький кришталик солі, то туфельки перепливатимуть у краплю з чистою водою: для інфузорій розчин солі шкідливий.

Якщо в краплю з інфузоріями нічого не додавати, а в краплю чистої води додати трохи настою з бактеріями, тоді туфельки зберуться навколо бактерій — своєї звичайної їжі.

Ці досліди показують, що інфузорії можуть відповідати певним чином (наприклад, переміщенням) на вплив зовнішнього середовища, тобто їм властива подразливість. Ця властивість характерна для всіх живих істот.

Інфузорії-туфельки зустрічаються у прісних водоймах із стоячою, забрудненою водою. Часто співмешкають з амебами та зеленими евгленами. Плавають завдяки хвилеподібним рухам війок тупим кінцем тіла уперед. Швидкість пересування сягає 2-2,5 мм/с.

Інфузорії-туфельки є лабораторними тваринами, яких іноді використовують в порівняльних дослідженнях Найпростіших, а також в показових експериментах в наукових музеях, для приготування мікроскопічних препаратів, тощо. Штучне розмноження інфузорій поширене серед акваріумістів, які згодовують настій сіна, насичений цими тваринами (так званий «інфузорний пил»), новонародженим малькам дрібних видів риб.

 

Висновок :

-          Будова клітин найпростіших типова для еукаріот. Вони складаються з одного або декількох ядер з хромосомами, відокремлених ядерною мембраною від цитоплазми, яка обмежена від довкілля цитоплазматичного мембранного. У багатьох цитоплазма диференційована на два шари - щільні зовнішні (ектоплазму) і внутрішні рухливі (ендоплазму) ….

-          клітини можуть бути самостійними організмами.

 

Домашнє завдання.

Параграф 16 (ст..68-70), 17 (ст..74-75)

 

 

+ відео у розділі біологія відеоСоздан 30 окт 2014