Сайт вчителя Ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР Наталії Романівни

 

урок № 8

поняття операційної системи ... 

Тема. Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.

1. Що таке комп’ютерна програма?

2. Що відбувається з комп’ютером після натискання кнопки ввімкнення? Чи відразу він готовий до роботи?

3. Коли комп’ютер можна вважати готовим до роботи?

 

— Під час вивчення попередньої теми ви дізналися, що комп’ютерна програма — це алгоритм, призначений для виконання комп’ютером.

Кожну комп’ютерну програму можна подати як алгоритм.

Також з курсу інформатики 5 і 6 класу ви вже знаєте, що комп’ютерні програми бувають різні. Одні програми призначені для роботи з рисунками, текстами, презентаціями тощо.

Інші  програми  мають  особливе  значення  для  роботи  комп’ютера. Це операційні системи (скорочено ОС), без яких робота сучасного комп’ютера неможлива.

 

Операційна система — це набір програм, призначений для забезпечення взаємодії всіх пристроїв комп’ютера і виконання користувачем різних дій.

Описати роботу можна так: ОС розпізнає та обробляє команди, що надходять з клавіатури; керує роботою дисків, готує інформацію  для  виведення  на  екран  монітора  чи  на  принтер;  розподіляє ресурси між різними завданнями, що виконуються. Також операційна система узгоджує роботу периферійних пристроїв, підтримує діалог із користувачем.

Операційна система запускається першою після завантаження комп’ютера, решта програм працюють на базі ОС, тобто у створеному нею середовищі та за встановленими нею правилами.

Решта  програм  працюють  завдяки  операційній  системі,  хоча більшість дій ОС є для нас невидимими.

Існує багато операційних систем, які відрізняються призначенням, «зовнішнім виглядом», швидкістю роботи тощо.

Операційна  система  повинна  забезпечити  зручність  і  легкість роботи користувача комп’ютера. Цього досягають, використовуючи графічний інтерфейс.

Інтерфейс - це спосіб взаємодії користувача з операційною системою.

Іншими  словами, інтерфейс —  це  сукупність  засобів  і  правил, що забезпечують взаємодію пристроїв та (або) програм. Наприклад, кабель — елемент інтерфейсу в системі телевізор-антена.

Існують  операційні  системи  з  текстовим  (командним)  або  графічним інтерфейсом.

В ОС з текстовим інтерфейсом усі операції здійснюються за допомогою  команд,  які  користувач  вводить з клавіатури  у  вигляді тексту.

Графічний інтерфейс здійснює взаємозв’язок між комп’ютером і  його  користувачем  за  допомогою  графічних  елементів  (вікон, значків,  ярликів,  меню,  кнопок,  списків  тощо).  Операції  можуть здійснюватись  за  допомогою  миші,  що  значно  спрощує  роботу з комп’ютером.

Графічний  інтерфейс  характеризується  такими  особливостями:

уся робота з програмами, файлами і документами відбувається у вікнах;

програми, файли, документи, пристрої та інші об’єкти подані

у вигляді значків; якщо їх відкрити, вони перетворюються на вікна;

 

усі  дії  з  об’єктами  здійснюються  за  допомогою  меню,  що  стає

основним елементом керування;

маніпулятор  (миша)  виступає  в  ролі  головного  засобу  керування.

Окрім графічного, розвивається інтерфейс, найбільш наближений до звичайної людської форми спілкування (так званий SILK-інтерфейс). У його межах відбувається звичайна розмова людини і комп’ютера. При цьому комп’ютер находить для себе команди, аналізуючи людську мову і знаходячи в ній ключові фрази. Результати виконання команд він також перетворює на зрозумілу людині форму.

Окрім  того,  SILK-інтерфейс  для  спілкування  людини  з  машиною використовує біометричні технології (мімічний інтерфейс).

Ми вивчатимемо, як працювати з комп’ютером, на прикладі операційної системи Windows ХР. Головною особливістю ОС Windows ХР є графічний інтерфейс.

 

 

Існує багато операційних систем, і їх можна класифікувати по-різному.

Операційні системи розрізняють за кількістю користувачів, за кількістю задач, за інтерфейсом.

Однозадачні операційні системи можуть  виконувати  наступну

програму тільки після завершення поточної активної задачі. Такі

операційні  системи  в  сучасному  світі  використовуються  дуже

рідко.

Багатозадачні (мультизадачні) операційні системи, на  відміну  від

однозадачних,  надають  можливість  одночасного  виконання  кіль-кох програм, розподіляючи між ними ресурси обчислювальної сис-теми: процесорний час, пам’ять, периферійні пристрої.

Операційна  система  встановлюється  подібно  до  встановлення

інших комп’ютерних програм.

Встановлення операційної системи має проводитися кваліфіко-ваними спеціалістами. Слід пам’ятати, що будь-які зміни в роботі

 

 

Як ви вже знаєте, після ввімкнення комп’ютера відбувається за-ван таження операційної системи. Ми працюємо з операційною сис-темою Windows ХР. На екрані монітора з’являється Робочий стіл, на

якому відображаються значки об’єктів операційної си стеми.

Основні об’єкти операційної системи:

папки,

файли,

ярлики,

вікна,

диски (носії інформації).

 

 

Які об’єкти операційної системи ви можете назвати? (Робо-чий стіл, панель задач, меню)

— Що ми називаємо робочим столом? (Робочий стіл — головне

вікно, яке займає весь екран.)

— Які є основні елементи Робочого стола?(Значки (піктограми)

програм та документів, ярлики, панель задач, панель швидкого за-пуску, кнопка Пуск, Кошик)

— Для чого використовується Кошик? (Кошик — це спеціальне

місце для вилученої інформації.)

— Для чого слугує панель задач? (Панель задач слугує для відо-браження деякої системної інформації, для полегшення виконання

операцій, для спрощення переходу між відкритими вікнами.)

— Що таке меню? (Меню — це перелік команд, що з’являється

на екрані і дає змогу вибрати потрібний варіант дій.)

— Які існують види меню? (Головне меню, контекстне меню,

а також меню з набором дій чи команд у програмах.)

— Як відкрити головне меню? (Кнопкою Пуск)

— Що дозволяє головне меню? (Запустити певну програму, ви-конати налагодження комп’ютера, виконати пошук інформації,

коректно завершити роботу.)

 

 

Назвіть  основні  пункти  головного  меню  ОС.  (Усі  програми,  Знайти,  Виконати,  Довідка,  Панель  керування,  Вимикання тощо.  Режими  вимикання:  вимкнути,  сплячий  режим,  режим очікування, перезавантаження.)

— Що таке контекстне меню? (Набір операцій, які можна виконати над певним об’єктом у певний момент часу.)

— Як викликати контекстне меню? (Клацнути на об’єкті правою кнопкою миші.)

 

1. Поясніть, чи може комп’ютер працювати без операційної сис-теми.

2. Назвіть типи операційних систем.

3. Поясніть різницю між однокористувацькими та багатокористу-вацькими операційними системами

 Обновлен 17 дек 2015. Создан 03 ноя 2014